Depuració aigües domèstiques

DEPURADORA URBANA

  • Filtratge amb sorra i espart
  • Bloqueig de minerals per arrels 
  • Oxigenció d'aigua per decantació
  • Evapora-transpiració
  • Mínima necessitat d'espai
Primer prototip depuradora domèstica
Primer prototip depuradora domèstica