Millora ambiental

L'associació Prat Comú, a través del seus tècnics, redacta projectes de millora ambiental. A continuació se'n mostren alguns:

MAS MAGÍ

Projecte de millora d’hàbitats amb la recuperació de prats de pastura i divulgació de valors etnològics i ambiental del PNIN, al Paratge Natural d’Interès Nacional de la Serra de Rodes, dins del Parc Natural del Cap de Creus

Millora de les pastures
Millora de les pastures
Plantació d'arbres
Plantació d'arbres
Recuperació de camins
Recuperació de camins

Aquest projecte ha sigut subvencionat per la Diputació de Girona. Les feines s'han acabat en data març de 2019.

MILLORA D'HÀBITAT PER LA FAUNA AL PN DEL CAP DE CREUS

Col·locació i seguiment  de caixes niu per ratpenats, hotel d’insectes, punts d’aigua, caus de llangardaix i vedrunes, per a la millora espècies d’interès comunitari, a la forests de Mas Magí, (dins del Pnin Serra de Rodes) i de Mas Godo (dins del Pnin Cap Gros – Cap de Creus)

Col·locació hotel insectes
Col·locació hotel insectes
Estructura hotel d'insectes
Estructura hotel d'insectes

L'hotel d'insectes consisteix en la creació d'un hàbitat propici per l'establiment i cria de diferents tipologies d'insectes, a partir de la creació d'una escorça i unes fulles, imitant els hàbitats habituals de diferents insectes.

El material emprat per la creació d'aquesta estructura és una material totalment ecològic de fabricació pròpia, a base de resines i malla de cotó

Preparació del terreny
Preparació del terreny
Col·locació de les basses i captació
Col·locació de les basses i captació
Protecció entrada a les basses
Protecció entrada a les basses
Bassa amb aigua
Bassa amb aigua
Abeurador finalitzat
Abeurador finalitzat

L'abeurador d'amfibis es composa per una banda, d'unes basses d'emmagatzematge d'aigua de pluja i una zona de captació, amb una superficiíe total d'un metre quadrat.

Aquestes basses i zona de captació estan fetes amb una meterial ecològic totalment impermeable, fet a base de resines, que permet l'emmagatzematge de l'aigua de pluja, captada en el m2 de superfície.

Per altre banda, es cobreix amb un mur de pedra seca a dues cares, contstrucït de manera molt permeable, permeten l'escolament de l'aigua de plauja cap a les basses i també, permet tenir l'aigua neta a baixa temperatura i l'entrada de possibles predadors i/o degradadors de l'hàbitat, amb el trepig o revocades per la bassa.